Välj en sida

Binol Hyd 32, 46

Teknisktdatablad

Vill du veta mer?

Binol Hyd är miljöanpassade hydrauloljor, baserade på utvalda vegetabiliska oljor och estrar, för användning i såväl mobil som stationär hydraulik. Produkternas speciella sammansättning och deras tekniska prestanda gör att de även lämpar sig för de mest avancerade applikationerna. Binol Hyd karaktäriseras dessutom av sin unikt höga grad av förnyelsebarhet. Produkterna uppfyller Svensk Standard 15 54 34 BV 32, 46 Miljöanpassad samt ISO 15380 HEES 32 och 46 resp. Båda är SP-listade och 46 TRB-listad.

 

Säkerhetsdatablad Hyd 32
Säkerhetsdatablad Hyd 46 Röd
Säkerhetsdatablad Hyd 46 Grön