Välj en sida

Binol HYD 46E

Säkerhetsdatablad Teknisktdatablad

Vill du veta mer?

Binol Hyd 46E är en miljöanpassad hydraulolja, baserad på speciellt utvalda
estrar, för användning i såväl mobil som stationär hydraulik. Uppfyller Svensk
Standard 15 54 34 BV 46 Miljöanpassad, ISO/FDIS 15380 HEES 46 samt BF-1.
Är dessutom SP- och TRB-listad.

Specificationer

Analys Metod Enhet Resultat
Viskositet vid 40°C Viskositet vid 100°C Viskositet vid -20°C SS-ISO 3104 mm²/s mm²/s mm²/s 46 9,2 1620
Viskositetsindex (naturlig) ASTM D 2270 190
Lägsta flyttemperatur ISO 3016, ASTM D 97 oC <-42
Densitet vid 15oC SS-EN ISO 3675 kg/m³ 920
Viskositet1) vid 100oC efter Skjuvning2) 1)SS-ISO 3104 2)CEC L-45-T-93 mm²/s >9
Luftavskiljning, vid 50oC DIN 51381 (ISO 9120) min <2
Skumning SS-ISO 6247 Sekv 1 ml 10/0
Sekv 2 5/0
Sekv 3 10/0
Rostskydd, stål 24 tim, 60oC ISO 7120 metod A godk
Kopparkorrosion 3 hrs, 100oC SS-EN ISO 2160 1A
Elastomerkompatibilitet, NBR1 ISO 1817 pass
FZG DIN 51354 12
Flampunkt SS-EN 22719, ASTM D 93 oC 214
Vickers V105C DIN 51389 vingar ring mg <2
mg <2
Vickers 35VQ25 pass
Oxidationsstabilitet DIN 51554-3 %
Baader 110oC, 72 h <2
95oC, 72 h <1

 

Artikel nr Viskositet Kg/Liter Enhet Förpackning
BI32110L 46 20 L Dunk
BI32110B 46 200 L Fat
BI32110C 46 1000 L IBC