Välj en sida

Electro 5- Elektriskt rälssmörjsystem

Broschyr

Vill du veta mer?

Electro 5- Elektriskt rälssmörjsystem

Electro 5 är ”lillebror” till Electro 10. Är väl lämpad för hög- och låghastighetstrafik i trånga utrymmen och går att hänga. Fettdistributionslisten (FDL) kan erbjudas i ett anta olika storlekar, tråget samlar upp överflödigt fett för enkel rengöring, precis som för de mekaniska rälssmörjningssystemen. Elektriska smörjsytemen kan även utrustas med Top of Rail FDL.

Electro 5 har nätkraft som standard, solpanel finns som tillval. Systemet drivs av ett 12 volts batteri som  kraftmatning av alla elektriska funktioner.

Tanken rymmer 35 kg fett.

ROVAB erbjuder smörjmedel för smörjning av räls, BioRail® som är ett biologiskt nedbrytbart fett, du hittar det under järnvägsrelaterade smörjmedel.

ROVAB har egen personal för installation och service av rälssmörjningsapparater.