Välj en sida

Hjulflänssmörjning

Broschyr

Vill du veta mer?

Hjulflänssmörjning för lok och tågvagnar

REBS Hjulflänssmörjning av järnvägs-, spårvägs-tunnelbanevagnar och lok är miljövänlig. Det ger minskat slitage och är ljuddämpande.
Tryckluften tas från fordonets tryckluftnät. I de fall tryckluft saknas kan en mindre kompressorenhet levereras.

Beröringsfritt påförande av ett, om möjligt, biologiskt nedbrytbart smörjmedel. En liten mängd om ca 50 mm sprejas ut.
Dysan sprejar smörjmedlet jämnt och fint på hjulflänsen över loppet av många hjulrotationer.

 

ROVAB erbjuder smörjmedel för hjuflänsmörjning, BioRail® som är ett biologiskt nedbrytbart fett, du hittar det under järnvägssmörjmedel.

Vad åstadkommer hjulfläns- smörjning?

• Avsevärd minskning av slitage i kontaktytan hjul – räls
• Avsevärt längre livslängd på hjul och räls (rälskurvor och växlar)
• Tydlig reducering av oljud.
• Faran med urspårning reduceras kraftigt.
• Reducering av dragresistansen, och därigenom energisparande