Välj en sida

ENERGI

Sedan 2000 har ROVAB tillsammans med bland annat Fortum arbetat med att utveckla och förenkla underhållet vad gäller att skydda transformatorer och transformatoroljor från vatten och föroreningar. Här kan ni läsa om Air Sentry torkapparater och våran egenutvecklade ombyggnadssats för byte av torkapparaten utan ingång i riskområdet runt transformatorn.

Ur arbetsmiljösynpunkt är ROVABs system ett stort kliv framåt då man ej exponeras för vare sig damm från silicagelen eller olja från partikelfällan.


Mikael Thorsell

Mikael Thorsell

Vice VD / Ägare

Mobil:+46 (0)70 660 61 34
Kontor: +46 (0)171-47 51 13
mikael.thorsell@rovab.com

Bengt Bohlin

Bengt Bohlin

Teknisk Säljare

Mobil:+46 (0)76-788 70 18
Kontor: +46 (0)171-47 51 13
Bengt.Bohlin@rovab.com