Välj en sida

Oljerening

Varför rena oljan?

Oljan renas från:

  • Fasta partiklar
  • Vatten
  • Slam och oxidationsprodukter

Fasta partiklar repar komponenterna i systemet, vilket leder till ytterligare produktion av slitagepartiklar som i sin tur ökar risken för att utsatta komponenter så som pumpar och ventiler kärvar eller havererar, med dyra reparations- och stilleståndskostnader som följd.

Vatten, kan orsaka frysning (vintertid), varmgång  (sommartid), dieseltändningar och oxidation vilket i sin tur leder till att ännu fler partiklar kommer i omlopp, t.ex. flagor från rost och sot, med ökat slitage som följd. Vatten tillsammans med oxider är ofta orsaken till slanghaverier genom att stålkorden i slangar och kopplingar rostar från insidan och gummimaterialet blir hårt och sprött.

Slam, lack och oxidationsprodukter syns ofta som avlagringar eller en mörk hård hinna. Lack kan förorsaka att ventiler, silar och filter täpps till.

Fördelarna med en ren olja är många, här följer några exempel:

  • Ökad prestanda, styrbarhet,systemeffektivitet, tillförlitlighet och maskinlivslängd.
  • Stor minskning av stillestånd och produktionsbortfall.
  • Längre livslängd för maskinens hydrauliska komponenter (pump, ventiler, cylindertätningar och andra reservdelar).

Oljerening

Enklare, billigare och miljövänligare än ett oljebyte

På bilderna ser man hur det kan se ut under en rening. Djupfiltreringsutrust-ningen vi har använt oss av nedan är Triple-R SE200 som även har en partikelräknare installerad. Två slangar stoppas ner i hydraultanken, reningssystemet kopplas till ett eluttag och startas därefter. Djupfiltreringsutrustningen står och renar medan resten av maskinen servas. Efter halva tiden ca. 2,5 h körs de hydrauliska funktionerna för att även oljan som ligger kvar ute i rör och cylindrar ska returneras till tank för rening, därefter fortsätter reningen. Arbetstiden för mekanikern att koppla in filtreringsutrustningen, köra de hydrauliska funktionerna och byta filterelementet är ca. 30 min.

Resultatet

-Renare än ny olja

 

Att mäta är att veta

I tabellerna kan man följa hur värdena har förbättrats under reningen. Vid starten var oljan mycket förorenad av partiklar och hade en hög vattenprocent. Vid avslutet var resultatet  renare än ny hydraulolja med lägre vattenprocent. Resultaten anges med ISO koder; se tabell längst ned. Lägg märke till att varje steg neråt i ISO koden innebär en halvering av antalet partiklar. Originalfiltrena i hydraulsystemen har ofta en reningsgrad på 10µ eller grövre. Reningsgraden i våra filter är 2µ (2/1000 mm). I den gröna tabellen kan man se resultatet efter partikelräkningen på ny hydraulolja. Den nya hydrauloljan som vi använt oss av är förpackad i plasthinkar som släpper ifrån sig färre partiklar än olja förpackad i ”bulk” eller plåtfat, där både rost och vatten förekommer i större mängder.