Välj en sida

Om oss

ROVAB, Ramby Oljor och Verktyg AB, är ett av Skandinaviens ledande specialistföretag inom tribologi.
Vi erbjuder ett av marknadens bästa komponentskydd för sänkta underhållskostnader, optimal driftekonomi och maximal livslängd.

Företagets verksamhet baseras idag på:

Dessa områden är sinsemellan besläktade vilket innebär att vi kan erbjuda både en bred kompetens och möjlighet till helhetslösningar.

 

ROVAB delar gärna sina kunskaper

All typ av utrustning behöver handhas och underhållas för att fungera på bästa sätt, det gäller även våra produkter och system. Det är viktigt för oss att kunden får ut maximal funktion och nytta av den utrustning vi levererar. Därför har vi alltid strävat efter att dela med oss av den kunskap vi har om våra produkter till våra kunder. Vi ordnar seminarier och utbildningar och håller information och manualer uppdaterade och tillgängliga.

Ägare

Ägare och grundare av ROVAB är Mikael Thorsell som har en gedigen svensk och internationell erfarenhet av mekaniskt underhåll och komponentskydd. Företaget har sedan starten 1991 sitt säte i Grillby i Norra Mälardalen.