Välj en sida

Kvalitetspolicy

ROVAB arbetar för att säkerställa att kunden får rätt produkt och appliceringsmetod samt att ständigt förbättra vår kundservice genom:

  • Att säkerställa leveranssäkerhet genom långsiktiga relationer med våra leverantörer
  • Att kontinuerligt arbeta med förbättring av våra rutiner, arbetssätt och lagerhållning
  • Att tillgodose kundens och myndigheters krav på fullgod innehållsdeklaration/prestandainformation för våra produkter.
  • Att tydliggöra varje produkts funktion, kvalitet och livslängd för att skapa korrekta förväntningar,
  • Att säkerställa kundens krav och förväntningar genom kundbesök initialt och fortlöpande,
  • Att löpande uppdatera och informera personal om företagets leverantörer, kunder och produkter.
  • Att upprätta och se över kvalitetsmål