Välj en sida

Miljöpolicy

ROVAB tillhandahåller kvalitativa longlife produkter med tillhörande applikationer som minskar belastningen på vår miljö. Inom företaget skall verksamheten bedrivas resurssnålt och effektivt avseende användning av råvaror och naturresurser.

Grundläggande för ROVABs miljöarbete, förutom att följa gällande lagar och bestämmelser, är:

  • Långsiktiga relationer med leverantörer som skapar förståelse för vår miljömålsättning och gällande bestämmelser,
  • Att säkerställa rätt produkt och applikation för optimalt användande, minimerad åtgång och spill,
  • Att för transport anlita miljögodkänd speditör,
  • Att kontinuerligt tillsammans med leverantörer vidareutveckla och miljöanpassa produkterna,
  • Att se över verksamhetens miljöpåverkan och minska belastningen på miljön.
  • Att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål.