Välj en sida

ROVAB har agenturerna för ett antal spetsföretag inom förebyggande underhåll för att ge våra kunder bra produkter, bra service och bra teknisk support.

Whitmore’s, ett av världens äldsta och mest kvalificerade företag inom komponentskydd. Whitmore’s lägger stora resurser på forskning och utveckling av nya produkter för att ligga i framkant och säkerställa en längre livslängd och lägre underhållskostnader för användaren.

Whitmore Europe, som är ett ledande företag inom appliceringsutrustning för rälssmörjning.

Memolub, elektromekaniskt punktsmörjsutrustning för upp till 8 smörjpunkter.

REBS, hjulflänssmörjsystem för tåg spårvagnar och övriga rälsgående fordon. REBS har även system för Industrin bl.a. kedje-smörjning och lagersmörjning.

Graco, Internationell specialist inom området centralsmörjning och appliceringsutrustningar för industri, gruvor och mobila fordon.

Triple R, specialisten på bypass och off-line oljefiltrering. Borttagning av fasta partiklar, vatten, slam som förhindrar nedbrytning av oljan.