Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

Binol HYD 46E

Säkerhetsdatablad Teknisktdatablad

Vill du veta mer?

Binol Hyd 46E är en miljöanpassad hydraulolja, baserad på speciellt utvalda
estrar, för användning i såväl mobil som stationär hydraulik. Uppfyller Svensk
Standard 15 54 34 BV 46 Miljöanpassad, ISO/FDIS 15380 HEES 46 samt BF-1.
Är dessutom SP- och TRB-listad.

Specificationer

Analys Metod Enhet Resultat
Viskositet vid 40°C Viskositet vid 100°C Viskositet vid -20°C SS-ISO 3104 mm²/s mm²/s mm²/s 46 9,2 1620
Viskositetsindex (naturlig) ASTM D 2270 190
Lägsta flyttemperatur ISO 3016, ASTM D 97 oC <-42
Densitet vid 15oC SS-EN ISO 3675 kg/m³ 920
Viskositet1) vid 100oC efter Skjuvning2) 1)SS-ISO 3104 2)CEC L-45-T-93 mm²/s >9
Luftavskiljning, vid 50oC DIN 51381 (ISO 9120) min <2
Skumning SS-ISO 6247 Sekv 1 ml 10/0
Sekv 2 5/0
Sekv 3 10/0
Rostskydd, stål 24 tim, 60oC ISO 7120 metod A godk
Kopparkorrosion 3 hrs, 100oC SS-EN ISO 2160 1A
Elastomerkompatibilitet, NBR1 ISO 1817 pass
FZG DIN 51354 12
Flampunkt SS-EN 22719, ASTM D 93 oC 214
Vickers V105C DIN 51389 vingar ring mg <2
mg <2
Vickers 35VQ25 pass
Oxidationsstabilitet DIN 51554-3 %
Baader 110oC, 72 h <2
95oC, 72 h <1

 

Artikel nr Viskositet Kg/Liter Enhet Förpackning
BI32110L 46 20 L Dunk
BI32110B 46 200 L Fat
BI32110C 46 1000 L IBC