Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

Binol SAW 70

Säkerhetsdatablad Teknisktdatablad

Vill du veta mer?

Binol SAW 70 sågkjedjeolja

Binol Saw 70 är en miljöanpassad sågkedjeolja, baserad på högt raffinerade vegetabiliska oljor.
Rekommenderas för användning som smörjmedel året runt till kedjor och svärd i motorsågar och avverkningsmaskiner.

Specifikationer

Analys Metod Enhet Resultat
Viskositet vid 40°C

Viskositet vid 100°C

Viskositet vid 0°C

Viskositet vid -20°C

SS-ISO 3104 mm²/s

 

 70

16

450

1710

Viskositet efter stillestånd

i kyla, ASTM D 2532

ISO 3104 efter 72 h vid -15°C efter 168 h vid -25°C mm²/s

mm²/s

1000

3000

Viskositetsindex ASTM D 2270 °C 230
Flampunkt ISO 2719/ASTM D 93
Lägsta flyttemperatur ISO 3016/ASTM D 97 °C -36
 Inverkan på elastomerer NBR 1 vid 85°C ,1000 h  ISO 1817 Hårdhetsförändring

Volymförändring

Draghållfasthet

Brottöjning

Shore

%

%

%

%

 

-5

+8

+1

-9

 FZG  DIN 51354 OK steg 10
Densitet vid 15°C ISO 3675, ISO 12185 kg/m³ 920
Lagringsstabilitet I sluten förpackning (>0 till +25 °C )  år >3
Fria fettsyror  % >0,01