Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

Biorail

Vill du veta mer?

WHITMORE´S BioRail™ smörjmedel för hjul/räls är ett förstklassigt biologiskt nedbrytbart smörjmedel, speciellt utvecklat för att effektivt minska friktionen vid hjul/räls kontaktytor och därigenom reducera energi och slitage relaterade kostnader. WHITMORE´S BioRail™ motsvarar kraven i SS 15 54 70 (”SP-listan”) för biologisk nedbrytbarhet.

FÖRDELAR:

  • MINSKAR FRIKTION OCH SLITAGE – ökar livslängden på hjul och räls samt minskar energikostnaden.
  • BIOLOGISKT NEDBRYTBAR – motsvarar kraven enligt SSS 15 54 70 (SP-listan).
  • VATTENRESISTENT – tillåter längre drifttid, motstår borttvättning från räls och fäster på fuktig räls. Detta innebär färre insmörjningar och möjliggör schemalagda servicetillfällen även vid ogynnsamma förhållanden.
  • LÄGRE LJUD – speciellt värdefullt i tätorter.
  • GOD VIDHÄFTNING OCH STARKT SAMMANHÄNGANDE – motstår utpressning och stötar samtidigt som den ökar bärförmågan för rälsen och minskar materialvandringen på rälsens översida.

BIOrail EP1

Artikel nr NLGI Kg/Liter Enhet Förpackning
WM2077030 1 15,9 Kg Hink
WM2077075 1 400gr Kg Tub
WM2077220L 00 54,4 Kg ¼ fat

Broschyr
Teknisktdatablad
Säkerhetsdatablad EP 00
Säkerhetsdatablad EP 1