Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

Electro 10- Elektriskt rälssmörjsystem

Broschyr

Vill du veta mer?

Elektriskt rälsmörjsystem- Electro 10

Electro 10 är lämplig för hög- och låghastighetstrafik. Fettdistributionslisten (FDL) kan erbjudas i 2 olika storlekar, FDL kan kompletteras med en fettuppsamlingslist som samlar upp överflödigt fett för enkel rengöring. Electro 10 finns även i Top of Rail utförande.

Tanken rymmer 90 kg fett.

Electro 10 har nätkraft som standard, som tillval finns det ett sol-och vindalternativ. Systemet drivs av ett 12 volts batteri som  kraftmatning av alla elektriska funktioner.

ROVAB erbjuder smörjmedel för smörjning av räls, BioRail® som är ett biologiskt nedbrytbart fett, du hittar det under järnvägsrelaterade smörjmedel.

ROVAB har egen personal för installation och service av rälssmörjningsapparater.