Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

Hjulflänssmörjning

Broschyr

Vill du veta mer?

Hjulflänssmörjning för lok och tågvagnar

REBS Hjulflänssmörjning av järnvägs-, spårvägs-tunnelbanevagnar och lok är miljövänlig. Det ger minskat slitage och är ljuddämpande.
Tryckluften tas från fordonets tryckluftnät. I de fall tryckluft saknas kan en mindre kompressorenhet levereras.

Beröringsfritt påförande av ett, om möjligt, biologiskt nedbrytbart smörjmedel. En liten mängd om ca 50 mm sprejas ut.
Dysan sprejar smörjmedlet jämnt och fint på hjulflänsen över loppet av många hjulrotationer.

 

ROVAB erbjuder smörjmedel för hjuflänsmörjning, BioRail® som är ett biologiskt nedbrytbart fett, du hittar det under järnvägssmörjmedel.

Vad åstadkommer hjulfläns- smörjning?

• Avsevärd minskning av slitage i kontaktytan hjul – räls
• Avsevärt längre livslängd på hjul och räls (rälskurvor och växlar)
• Tydlig reducering av oljud.
• Faran med urspårning reduceras kraftigt.
• Reducering av dragresistansen, och därigenom energisparande