Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

Kats 5080 Temporär Transportcoating

Säkerhetsdatablad Teknisktdatablad

Vill du veta mer?

Kats 5080 är en vattenbaserad beläggning bestående av syntetiska akryl-sampolymerer, och är designad för att skydda icke porösa ytor från korrosion och miljöskador. Den kan med säkerhet användas på de flesta ytor, inklusive målade komponenter, förkromad metall, plast och glas. Beläggningen skyddar mot surt regn, träd-sav, fågelexkrement, insektskollisioner, insekts-sekretioner, slipdamm, järnpartiklar etc.

Kan med fördel användas som ytskydd för väghållningsfordon, lantbruksmaskiner
KATS 5080 är mest använd som skydd under förflyttning och lagring. Vanliga applikationer är Bilar, Båtar/ vattenfordon, Maskinredskap, Lantbruksmaskiner, Lastbilar, Spårvagnar och Entreprenadmaskiner.

  • Eliminering av kostnader orsakade av ytskador
  • Låg arbetstid och kostnad för applikation och borttagning
  • Ingen plastfilm att avlägsna
  • Kan tas bort upp till 12 månader efter applicering
  • Icke påträngande doft
  • Orsakar inga skadliga luftföroreningar
  • Är biologiskt nedbrytbart
Artikel nr Benämning Förlängd benämning
WM7508030 KATS 5080 18,9 L HINK