Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

KOPPER PLATE

Säkerhetsdatablad Teknisktdatablad

Vill du veta mer?

Kopper Plate,fett för användning i höga temperaturer, tillverkas av en kombination av mikroskopiska kopparflingor och grafit, upplöst i ett vattenbeständigt fett och sedan ytterligare förbättrat med antioxidanter samt skydd mot rost och korrosion, vilket resulterar i låg friktion och minimalt slitage. Kopper Plate innehåller ett patenterat EP additiv för att ge ett extra skydd som inget annat fett kan erbjuda.

Kopper Plate ger en skyddande hinna som förhindrar metall mot metall kontakt och därigenom hindrar förslitning och korrosion.  Det fyller igen ojämnheter och missbildningar samt motstår svetsning, härdning och skränkning. Kopper Plate ger låg friktion och dämpar slag- och stötbelastningar. Lösa bindningar mellan partiklarna minskar slitaget och möjliggör snabbare demontering med minimal kraft på verktygen. Det sipprar inte ut ur gängorna, klibbar inte ihop sig eller spolas bort.

FÖRDELAR:

  • BLYFRI – bättre för miljön.
  • SKYDDAR – mot slitage, skär- och skavskador, rost och korrosion.
  • LÄGRE FRIKTION – minskar kraftbehovet i verktyget
  • EKONOMISK – möjliggör återanvändning av bussningar samt minskar antalet byten av pinnbultar, bultar och muttrar.
  • LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER – snabbar upp montering och demontering.
  • STABIL – påverkas ej av krympning, utvidgning eller vibrationer.
  • RINNER ELLER DROPPAR INTE.

 

Artikel nr Viskositet  Kg/Liter Enhet Förpackning
 
WM5402330 21,7 Kg Hink
WM5402382 227 g Burk med pensel