Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

MEDALLION™ HYDRAULOLJA

Säkerhetsdatablad Teknisktdatablad

Vill du veta mer?

LIVSMEDELSGODKÄND HYDRAULOLJA

Medallion™ FM hydrauloljor är tillverkade av en ny generation livsmedelsgodkända basoljor kallade Excelsior™.

De flesta basoljetyper som används i industrismörjmedel är gula eller gulbruna till färgen. Denna ”missfärgning” orsakas av en mängd olika föroreningar inklusive spår av svavel, kväve och rester av aromatiska kolväten. Svavel orsakar avlagringar. Kväve påverkar oxidation och bildade av avlagringar. Aromater har låg oxidationsstabilitet. Excelsior™ basoljor är färglösa och fria från dessa ämnen. Excelsior™ oljor är idealiska för applikationer i maskiner avsedda för livsmedelsframställning.

FÖRDELAR:

  • USDA H-1 KLASSAT – för användning i såväl kött och fjäderfäanläggningar som bryggerier och övriga anläggningar där kontakt med livsmedel kan förekomma.
  • INNEHÅLLER LUBRISTAT™ – bromsar tillväxten av bakterier och svamp i oljan.
  • INNEHÅLLER EXCELSIOR – USDA H-1 koscher, hydrokrackad basolja.
  • ANTI-SLITAGE ADDITIV – förlänger livslängden hos utrustningen – lager, bussningar.
  • EXCELLENT DEEMULGERING – separerar lätt från vatten.
  • KORROSIONSINHIBITOR – skyddar metalldelar mot påverkan av fukt och syror.
  • ÖKAD LIVSLÄNGD – fri från föroreningar såsom svavel, kväve och aromatiska kolväten.

 

Artikel nr Viskositet  Kg/Liter Enhet Förpackning
 
WM5811110 ISO 32 208,2 L Fat
WM5811130 ISO 32 15,9 L Hink
WM5812610 ISO 46 208,2 L Fat
WM5812630  ISO 46 15,9 L Hink
WM5812110  ISO 68 208,2 L Fat
WM5812130 ISO 68 15,9 L Hink

Lagerhålls i 15,9 l hink, övriga förpackningar är beställningsvara.