Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

Novatemp™ 1,5

Säkerhetsdatablad Teknisktdatablad

Vill du veta mer?

HÖGTEMPERATURFETT

Högtemperaturfettet Novatemp™ har den speciella egenskapen att det arbetar i två faser. I den nedre delen av dess temperaturområde, -12°C till 149°C, smörjer det som ett fett. När temperaturen stiger, eller när regelbunden återsmörjning inte är möjlig, tar de fasta ämnena i Novatemp™ över, när vätskedelen avdunstar. I denna andra fas, försvinner fettegenskaperna och Novatemp™ blir en torr smörjfilm.

  • SmörjmedelEFFEKTIV ÄVEN VID HÖGA TEMPERATURER – den vätskeformiga bäraren avdunstar vid förhöjd temperatur, och kvar blir en skyddande film av fast smörjmedel på rörliga delar.
  • ALUMINUMKOMPLEX-TVÅLFÖRTJOCKARE – kan användas vid normal rumstemperatur lika väl som vid höga temperaturer.
  • FASTA SMÖRJFILMER – molybdendisulfid och grafit flyter ut på metallytor, och minskar därmed metall-mot-metall-kontakt och förslitning.
  • BRETT ARBETSOMRÅDE – skyddar vid temperaturer från 12°C till 399°C.

 

 

Artikel nr NLGI Kg/Liter Enhet Förpackning
WM2502511 181,6 kg Fat
WM2502575 397 g Tub