Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

OMNITEMP®

Säkerhetsdatablad Teknisktdatablad

Vill du veta mer?

FETT FÖR HÖGA TEMPERATURER

Whitmore’s Omnitemp® är speciellt framtaget för att motsvara de rigorösa krav som höga temperaturer ställer. Dess icke-smältande basbeståndsdel garanterar att fettet fungerar även när andra fetter har smält och runnit ut. Omnitemp® ger ett överlägset skydd när det gäller höga temperaturer. Detta gör den lämplig för industrier som sysslar med produktion av papper, glas, tegel och keramik, liksom kraftverksindustrin, metall-produktion och förädling.

Även om inte höga temperaturer förorsakar att Omnitemp® smälter ut ur lagret, måste adekvat återinfettning utföras för att förhindra uttorkning och ökande hårdhet.

 

FÖRDELAR:

  • INGEN OXIDATION – förstärkt med anti-oxidanter för att motstå ökad hårdhet och termisk nerbrytning.
  • UTESTÄNGER SMUTS OCH BELÄGGNINGAR – bildar en skyddande hinna som minskar slitaget.
  • INNEHÅLLER FASTA SMÖRJMEDEL – som bildar en stark hinna på metallytorna och minskar metall mot metall kontakt.
  • INGEN KORROSION – skyddar effektivt mot rost och korrosion.

 

Artikel nr Viskositet  Kg/L Enhet Förpackning
WM2502020 NLGI 2 54,5 Kg Kvarts fat
WM2502075 NLGI 2 397 g  Tub