Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi säljer utanför vår webbutik (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

PARAGON™

Teknisktdatablad

Vill du veta mer?

Ett garanterat gott skydd mot extremt höga tryck erhålles med Paragon™ olja för inkapslade kuggväxlar. Även under de svåraste omständigheter såsom hög belastning, stötbelastning, och växlande rörelseriktning ger Paragon ett fullgott skydd mot slitage. Paragon™ HD-olja utvecklades för användning i kuggväxlar med stål mot stål och stål mot brons i t.ex. snäckväxlar. Den kan också ersätta blandade oljor.

Inkapslade kuggväxelsystem inom gruvindustri och mineralhantering har unika och höga krav på funktion och driftsäkerhet.  Whitmore’s Paragon™ olja är speciellt utformad för tuffa förhållanden inom gruvindustrin.

 

FÖRDELAR:

  • SPECIALUTVECKLAD – uppfyller de unika krav som ställs vid tungt belastade industriella kuggväxlar och lager.
  • MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT SLITAGE – skyddar även under mycket svåra förhållanden för att förlänga kuggväxelns livslängd.
  • ANTISKUMBEHANDLAD – bildar en skyddande yta, sänker temperaturen och förlänger oljans livslängd.
  • OXIDATIONSBESTÄNDIG – ökar drifttiden för oljan. Minskar avfallet.
  • KLIBBAR FAST – lämnar en skyddande oljehinna på kuggytorna även vid långa stilleståndstider.

Lagerhålls i följande ISO grader, vänligen kontakta oss om du önskar en annan ISO grad.

Artikel nr Viskositet  Kg/L Enhet Förpackning
WM1501310 ISO 150 186 Kg Fat
WM1501610 ISO 220 186 Kg Fat
WM1501620 ISO 220 60,6 Kg Kvarts Fat

Paragon ISO 150- 510

Säkerhetsdatablad ISO 680