Välj en sida

Smörjfett

Smörjfett är smörjmedel som är inplacerade I en bastvål och är speciellt anpassade för att se till att de smörjande egenskaperna håller sig kvar på platsen som de appliceras på. Det är framförallt utvecklat för platser där extrema tryck, kraftiga temperaturförändringar och tunga partikelföroreningar så som damm och vatten gör det svårt för flytande smörjmedel att hålla sig kvar och behålla sammansättningen. Förutom sina smörjande egenskaper skyddar många smörjfetter från korrision, fuktskador och partikelskador där de appliceras.

Här nedan har vi några utav ROVABs mest populära smörjfetter; för att beställa ber vi dig att kontakta någon utav oss I personalen via email, eller via “jag vill veta mer” fältet som finns på respektive produktsida.