Välj en sida

Triple-R

Avlägsnar vatten, partiklar och slam från oljan.

TRIPLE R bypass mikronfilter är baserade på filtreringsprinciper som skiljer sig från konventionella oljefilter. Konstruktionen är baserad på den axiella flödesprincipen, varigenom en filtermassa på 114 mm är tillämpad, vilket är en enorm skillnad i jämförelse med 1 till 2 mm tjocklek i konventionella fullflödesfilter. Dessa 114 mm tjocka filterelement är alltid installerade i en bypass position och detta säkerställer att tryck- och flödespulser undviks. Dessutom använder TRIPLE R ett specialkonstruerat cellulosa filtermaterial som gör det möjligt att absorbera vatten från oljan och att fullständigt rensa bort oxidationsprodukter.

Klicka på knapparna för att läsa mer om de olika filterhusen