for Rälssmörjsystem:
Välj en sida
Välkommen till ROVABs produktarkiv! Produktarkivet är en samling av de produkter som är upplagda i vårt tidigare använda produktsystem och fungerar som referens till vad vi hittills inte säljer på internet (Se Produkter/Webbutik). Produktarkivet är i en utfasningsperiod och uppdaterade produkter kommer att laddas upp till webbutiken allt eftersom.

Smörjsystem Järnväg

Vår största produktgrupp idag är automatiserade smörjapparater för applicering av fett på järnvägsräls. Smörjapparater för järnväg finns som mekaniska eller elektriska. De elektriska systemen har möjligheter för strömförsörjning via 220 volt eller sol- och vindenergi. ROVAB erbjuder installation och service av smörjsystemen. Smörjapparaterna används framförallt för smörjning av järnväg men även för smörjning av spårvägar och på många privata industrispår. ROVAB har tillsammans med en specialiserad tillverkare av smörjmedel utvecklat ett biologiskt nedbrytbart smörjmedel som uppfyller miljökraven som ställs i Sverige och fungerar i vårt nordiska klimat.