Välj en sida

GRUV- OCH TILLVERKNINGSINDUSTRI

ROVAB erbjuder smörjning för extrema förhållanden.

ROVAB förser gruvor som till exempel Boliden Aitik och LKAB samt tillverkningsindustrier som till exempel pappersindustrin, skogsindustrin, stålindustrin och livsmedelsindustrin med specialiserade produkter och underhållslösningar för att effektivisera underhåll, öka prestanda och minska slitage. Vi har arbetat och hjälpt industrier som arbetar under krävande förhållanden, ROVAB har därigenom anskaffat sig kunskaper och erfarenheter inom industrier med extrema förhållanden.

Här nedan kan du som ett exempel läsa om vårt samarbete med Aitikgruvan.


Aitikgruvan i Norrbotten är Europas största koppardagbrott. Här finns grävmaskiner som rymmer upp till 80 ton i skoporna.

Det är en enorm påkänning när grävaren med full skopa ska vrida sig i sidled. Detta sker med hjälp av en gigantisk kuggkrans. Effektiv smörjning av dess slitytor är ett måste och tidigare användes därför fett i stora mängder.
För drygt 20 år sedan fick ROVAB möjlighet att leverera kuggfett till en sådan lingrävare.

ROVAB introducerade då ett specialfett, så kallad torrfilmssmörjning, som både smörjer och skyddar mot slitage. Med denna teknik har man kunnat sänka förbrukningen av fett från ca 5 kg i timmen till 0,5 kg i timmen. Idag används detta kuggfett från ROVAB på samtliga grävare i gruvan.

ROVAB levererar även högkvalitativ växellådsolja, specialoljefilter och andningsventilatorer för de olika systemen inom gruvdriften. Det damm som bildas vid gruvdriften sliter hårt på maskinerna.

På ROVABs initiativ provmonterades vattenadsorberande andningsfilter på gruvans växellådor och resultatet visade sig så bra att flera maskiner inom gruvdriften nu försetts med dessa filtersystem. Från växellådor gick man vidare och tittade på hydraulgrävarnas hydraulsystem.

ROVAB förser idag hydaulgrävarna liksom gruvans borriggar med smörjmedel, bypass- djupfiltreringssystem och vattenadsorberande andningsventilatorer.

Senare kom turen till de stora elmotorerna som driver dessa maskiner. Tidigare smordes elmotorerna för hand enligt ett specifikt smörjschema för varje motor. Idag har man övergått till automatiska smörjsystem från ROVAB på varje maskin.
Tack vare en långsiktig relation och nära samarbete, kan ROVAB erbjuda en helhetslösning för Bolidens Aitik gruva, som lett till effektiviserande och ekonomiskt lönsamma lösningar inom dess drift och underhåll.


Mikael Thorsell

Mikael Thorsell

Vice VD / Ägare

Mobil:+46 (0)70 660 61 34
Kontor: +46 (0)171-47 51 13
mikael.thorsell@rovab.com

Jim Wahlstrand

Jim Wahlstrand

Service- och lager chef/ tekniker smörjmedel

Mobil: +46 (0) 70- 749 15 46
Kontor: +46 (0) 171-47 51 13
jim.wahlstrand@rovab.com

Bengt Bohlin

Bengt Bohlin

Teknisk Säljare

Mobil:+46 (0)76-788 80 18
Kontor: +46 (0)171-47 51 13
Bengt.Bohlin@rovab.com