Välj en sida

SERVICE OCH INSTALLATION – JÄRNVÄG

ROVAB har flera team av egna servicetekniker som är utbildade och certifierade enligt krav från Trafikverket och SL för att få arbeta på spår med installation och underhåll av våra rälssmörjssystem.

ROVABs serviceteam verkar enligt uppgjorda serviceavtal över hela Sverige, Norge och Danmark. Serviceteamen följer noggrant planlagda serviceintervaller och besöker varje system flera gånger per år. Förutom påfyllning av smörjmedel ses hela systemet över och delar byts ut vid behov.

Installation och service är ett område som växer fort för oss och vi anställer och utbildar personal i takt med att efterfrågan ökar.